Internet större än tv bland kidsen

Internet än nu större än tv bland 15-24-åringar. I senaste Mediebarometern från Nordicom ser vi för första gången att fler unga använder internet än tittar på tv en genomsnittlig dag. Hela 86 procent av de som är i åldern 15 till 24 använder internet en vanlig dag. För tv är motsvarande siffra 83 procent. För bara två år sedan var räckvidden för tv 87 procent och 54 procent för internet.

15-24-åringarna är den åldersgrupp där räckvidden för internet är högst. De följs av personer i åldern 25-44 år, där 77 procent använder internet en genomsnittlig dag.

Räckvidd, tv & internet, 15-24 år

Men det är inte bara räckvidden som är hög bland de unga. De lägger också mycket tid på internet. Tittar vi på nedlagd tid bland de som använder internet respektive tittartid bland tv-tittarna ser vi att internet är större än tv. De 15-24-åringar som använder internet lägger två timmar och tio minuter om dagen (128 minuter). Även tv-tittandet ligger högt (110 minuter). Men alltså något lägre än tiden man ägnar åt internet.

Tid bland användare, tv & internet, 15-24 år

15-24-åringarna lägger hela sju timmar och nio minuter på medier en genomsnittlig dag (bruttotid, dvs summering av tid som avsätts för varje medium, tar ej hänsyn till att fleramedier kan användas samtidigt). På tio år har de ungas medietid ökat med drygt en halvtimme. Samtidigt har användningen av traditionella medier som t ex TV och radio minskat. Det är tiden för internet som ökat. I genomsnitt lägger 15-24-åringarna 28 procent av sin medietid på internet och 23 procent på tv. För hela befolkningen är motsvarande siffror 17 procent för internet och 27 procent för tv.

11 thoughts on “Internet större än tv bland kidsen”

Leave a Reply