Internetanvändare online 2 timmar om dagen i USA & UK

Internetanvändare i USA spenderar i genomsnitt 913 minuter i veckan online. Det motsvarar drygt 15 timmar eller lite mer än 2 om dagen. Det visar siffror i Ofcoms senaste omfattande rapport “The International Communications Market 2008“.

Av länderna i Europa som finns med i mätningen, hamnar Storbritannien i topp med 839 minuter i genomsnitt per vecka. Sedan 2004 är det också användarna i Storbritannien som ökat användningen mest. På fyra år har tiden som internetanvändarna lägger online mer än fördubblats. Näst största ökningen står italienarna för.

internet time spent

Leave a Reply