Internetpenetrationen i Europa – öst & väst

I slutet av förra året var internetpenetrationen i centrala och östra Europa (CEE) 38, enligt en undersökning som JupiterResearch har gjort. Internetpenetration i CEE är ungefär en tredjedel lägre än i Västeuropa, internetpenetrationen var 57 procent. 2007 låg internetpenetrationen i CEE på samma nivå som Västeuropa låg på 2002.

Dock kommer skillnaderna att minska inom de närmaste fem åren. JupiterResearch gör prognosen att år 2013 kommer internetpenetrationen i Östeuropa ligga på 54 procent, medan den i Västeuropa kommer att vara 70 procent. Det betyder att 2013 kommer Östeuropas internetpenetration vara ca 20 procent lägre än Västeuropas.

internet penetration europe

Givetvis finns det stora variationer inom båda regionerna. Till exempel så kommer Estland och Slovenien ha en hög internetpenetration 2013 (74 respektive 73 procent), enligt JupiterResearch. Samtidigt som andra länder komma ha betydligt lägre siffror; exempelvis Bulgarien med 46 procent och Rumänien med 42 procent.

Leave a Reply