Fler köper bärbara datorer

Försäljningen av bärbara datorer ökade med 23 procent under det tredje kvartalet 2008 jämfört med motsvarande period 2007, enligt IT Research. Under kvartal 3 i år såldes 346170 bärbara datorer, jämfört med 282345 under kvartal 3 2007. Samtidigt ökade den totala PC-försäljningen med 13 procent.

Andelen bärbara datorer fortsätter alltså att öka och står nu för 66 procent av den totala försäljningen. Under tredje kvartalet 2007 var motsvarande andel 61 procent och Q3 2006 var andelen bara 50 procent.

försäljning bärbara datorer i Sverige

I sifforna ovan är inte netbooks* inräknade (varken i den totala PC-försäljningen eller bland bärbara datorer). Under kvartal 3 i år såldes 54.815 netbooks och IT Research förutspår att försäljningen kommer att öka kraftigt under kvartal 4.

*) IT Research definierar netbooks som datorer med 5-10″-skärm och som väger mindre än 1 kg

4 thoughts on “Fler köper bärbara datorer”

Leave a Reply