Internettrafiken kommer fyrdubblas inom 4 år

I år kommer den sammanlagda internettrafiken för konsumenter att uppgå till 5372 petabyte i månaden, enligt Ciscos prognos. Fram till 2012 kommer trafiken nästan att fyrdubblas till 19519 petabytes per månad.
consumer internet traffic 2006-2012
I dagsläget står peer-to-peer (P2P) för den största delen av internettrafiken bland konsumenter. Under 2008 svarar P2P för 44 procent av trafiken. Och trots att denna trafik kommer att mer än fördubblas fram till 2012 så kommer andelen att minska. 2012 förutspår Cisco att andelen kommer att vara 31 procent.
consumer internet traffic by segment

Enligt Cisco är det video som kommer att växa mest de närmaste åren. 2012 kommer video (internet video to PC or TV) svara för nästan halva internet-trafiken, vilket ska jämföras med 31 procent i år. I år svarar video för 1691 perabytes i månaden. Om fyra kommer denna siffra vara uppe i nästan 10000 petabytes i månaden, vilket motsvarar en ökning med 463 procent!

Leave a Reply