iPhone förändrar mobilanvändningen

M:Metrics visar i en undersökning att iPhone förändrar mobilanvändningen kraftigt. Idag är iPhone den mobil som har högst andel användare av den mobila webben. 85 procent av iPhone-användarna säger att de fått tillgång till nyheter och information via den mobila webben under januari 2008. Det ska jämföras med 58 procent av alla “smartphone”-användare och 13 procent av alla mobilanvändare.

“Beyond a doubt, this device is compelling consumers to interact with the mobile Web, delivering off-the-charts usage from everything to text messaging to mobile video.”

Mark Donovan, senior analyst, M:Metrics.

Hela 31 procent av iPhone-användarna har tittat på TV eller video i mobilen, det är mer än dubbelt så stor andel som bland smartphone-användarna. Sociala nätverk är också populära bland iPhone-användarna, hälften säger att de använt något under januari. Bland smartphone-användarna är motsvarande andel bara 20 procent.

iphone förändrar mobilanvändningen

M:Metrics pekar också på vikten av widgets, tex Google Maps och YouTube, för förenkla användningen av den mobila webben. 30 procent av iPhone-användarna har använt YouTube och 36 procent har använt Google Maps. Bland samtliga mobilanvändare är användningen marginell: 1 procent har använt YouTube och 2,6 procent har använt Google Maps.

5 thoughts on “iPhone förändrar mobilanvändningen”

Leave a Reply