Nichade och avgränsade grupper på Facebook tror jag är ett bra sätt att starta engagemang på. Precis som olika nyheter har olika nyhetsvärde är det ju så att branscher, företag och varumärken kan vara mer eller mindre engagerande. Exempel på på branscher som stimulerar och engagerar inom sociala nätverk är ju tillexempel politik, nattklubbar och sportklubbar. Men det är inte  alla typer av varumärken som har ett ”känslovärde”. Enligt en amerikansk undersökning på 600 000 fanpages hade 35% mindre än 100 fans. Det tror jag är på grund av att de helt enkelt inte är laddade – inte är känslovärdiga. Folk (alltså den stora massan) skiter väl i Volvo, Sydsvenskan, SVD eller Hörselfrämjandet. Däremot är det inte säker att de struntar i nischade intressen som till exempel en specifik bil eller Volvos Drive filosofi. Det finns sexigare varumärken att flukta för än Sydsvenskan och SVD men många hade säkert haft synpunkter på Saabaffären eller nyheter som rör den ständigt försenade pendeltrafiken. Det handlar om nischad psykografi och crowdsourcing som ingång till engagemang.  

Dialog och crowdsourcing blir bara viktigare och viktigare på dagens webb, och det syns i kampanjerna. I och med releasen av Toy Story 3 visar Disney hur man kan engagera fansen på ett roligt sätt och låter barnen nominera sina pappor i en tävling där vinnarna får dubba olika röster till filmen. Dessutom har de olika karaktärerna från Toy Story sina egna sidor på Facebook och man kan alltså prata och interagera med dem individuellt.

Matthias på Please Copy Me ställer en oerhört relevant fråga (som väcker två till): Hur länge vi kommer att prata om kampanjer? Kommer en konstant dialog med kunderna att ersätta traditionella punktinsattser och marknadsföringskampanjer? Är recensioner och tvåvägskommunikation den nya reklamen, eller rättare sagt…borde det vara det? Jag skulle vilja säga så här: Dialog och relationsmarknadsföring är  grundstenen för lyckade kampanjer och punktinsattser i framtiden, det ena utesluter inte det andra. Kommunikation kostar kärlek!