Kan det vara så här enkelt? Kan problemet sammanfattas med att det är upp- och nervända världen. Två meningar:

  • Förr byggde medievärlden på stort avstånd och anonym relation mellan publicist och läsare – och nära relation mellan publicist och annonsköpare.
  • Idag bygger medievärlden på en nära och ständig dialog mellan den som ”publicerar” och den som ”läser” – och annonser som köps i anonyma system via automatiserad budgivning.

Jag vet vad jag tycker och vad jag anser att vi ska göra åt det i så fall. Men vad säger du, är vi överens om det här som ett fundament?