Medieinvesteringar online: Europa närmar sig USA

Internetannonseringen i Europa (16 länder ingår i mätningen, se nedan) uppgick till 11,2 miljarder euro under 2007, enligt Interactive Advertising Bureau Europe (IAB) och PricewaterhouseCoopers. Det är en ökning från 2006 med 55 procent. Europa minskar därmed gapet till USA där annonseringen online växte 26 procent till 14,5 miljarder under 2007.

Online ad spend in europe and usa

Siffrorna från IAB visar dock på stora skillnader i Europa. Där Nederländerna, Norge, Storbritannien, Danmark och Sverige ligger i topp, beräknat på internets andel av de totala medieinvesteringarna. Bland de länder som har lägst andel internatannonsering hittar vi bland annat Spanien, Italien och Grekland.

Online Ad Spend as % of Total Ad Spend

De tre stora marknaderna, Storbritannien, Tyskland och Frankrike, står för hela två tredjedelar (65 procent) av internetannonseringen i Europa. Det motsvarar 7,3 miljarder euro.

Leave a Reply