Medieinvesteringarna fortsätter att flytta online

IBM har precis släppt en ny rapport som heter “Beyond advertising” som bland annat tittar på hur annonsering och marknadsföringen har och kommer att förändras.

Annonsörerna kommer att fortsätta att följa publiken, så klart. Vilket gör att online-annonseringen kommer att fortsätta att öka. Enligt IBM så ökade “alternative, interavctive channels” från 7 procent till 13 procent, mellan 2002 och 2007. Fram till 2012 förutspår IBM att denna andel kommer att fördubblas en gång till, för att nå en andel på 27 procent. Det vill säga nästan lika stor som annonsering i traditionella medier.

shift in advertising

Det är framförallt annonsering i traditionella medier som kommer ta stryk. Prognosen pekar på att traditionell annonsering kommer att ha en marknadsandel på 32 procent 2012. Det ska jämföras med 2002 då nästan hälften (47 procent) las i traditionella medier.

Leave a Reply