Medieinvesteringarna minskar med 7 procent i år

Medieinvesteringarna globalt kommer att minska med 6,9 procent i år jämfört med 2008, enligt den senaste reviderade prognosen (pdf) från ZenithOptimedia som publicerades igår. I år kommer de totala medieinvesteringarna uppgå till 453 miljarder USD, förra året var motsvarande siffra 487 miljarder. ZenithOptimedia räknar med att annonseringen kommer att öka med 1,5 procent 2010 till 460 miljarder.

medieinvesteringar globalt

Internet förväntas öka i år, prognosen pekar på en ökning med 9 procent i år. Internet kommer i år att svara för 12 procent av hela den globala mediekakan.

Övriga huvudmedier minskar, framförallt printmedier. Tidningar kommer i år att minska med 12 procent och tidskrifter tappar 10 procent av annonsintäkterna.

medieinvesteringa medier globalt

Leave a Reply