Det blir ofta många intressanta diskussioner mellan mig och mina vänner om nätets utveckling. Men det är kul. Många av oss har vitt skilda bakgrunder vilket medför vitt skiljda åsikter och vinklar. En diskussion har handlat om all den förändring nätet innebär för olika industrier och att det ”va bättre förr.” En annan har kretsat kring att man inte har något privatliv längre osv osv. Ett av samtalsämnena handlade däremot om Facebook var en trend eller inte? Enligt svenska Akademins ordlista betyder trend: [ liksom t. trend av eng. trend , (in)riktning, tendens] Facebook har varit en tendens, nu går det mot en norm. Kolla in de nyaste siffrorna från inside Facebook, upphittade på sociala media today.

facebook statistik

Den högsta ålderdemografin på Facebook i USA ligger mellan 26 och 54 år för både män och kvinnor. Dessutom är dessutom är det så att kvinnor mellan 55-65 är fler till antalet än kvinnor mellan 18-25. Idag finns även fler män i åldern 45-54 än 18-25:åringar. Åldern växer dessutom hela tiden bland de sociala nätverken, och framförallt på Facebook. Facebook meddelar också att de passerat 200 miljoner sträcket på antalet användare världen över och därmed ytterligare förstärker sin position som världens största nätverk.

Kommer då Facebook att försvinna? Under inga omständigheter. Facebook har växt till en organisk och naturlig del av nätet. Det har blivit ett av den digitala kroppens sociala organ. Det sociala nätverket mutar hela tiden in nya landvinningar och med det fler marknadsandelar. Idag använder folk och företag Facebook för att chatta, leta lägenhet, hålla koll på vänner och bekantas födelsedagar, ställa frågor, dating, rådfråga, samla foto, marknadsföra etc etc… Facebook växer inte bara i facket åldersdemografi, utan även i användarnas föreställningsvärldar om hur det sociala nätverket används och kommer att användas i framtiden. Facebook står absolut inte för sig själv, tvärtom, det är en stor och väsentlig del av vad som knyter ihop de sociala nätverken på nätet.

Visst kommer  Facebook att behöva utvecklas och hela tiden vändas och vridas på för att överleva. De sociala nätverken kommer inte att se likadana ut för all framtid och det gäller att hänga med, även om jag snarare tror att just Facebook kommer att sätta många trender inom den sociala utvecklingen på nätet. Facebook Connect är ett exempel, Real-Time-Homepage ett annat. Facebook har även börjat samarbeta med Adobe i ett projekt som grundar sig på att göra det enklare att skapa och bygga Applikationer. Facebook börjar bli nätets nav och mittpunkt.

facebook är en digital lunga