irm

Medieinvesteringarna ner 13 procent i år

Enligt den senaste prognosen från IRM (pdf) kommer mediemarknaden att minska med drygt 13 procent i år. Det betyder att medieinvesteringarna kommer att minska med  4,3 miljarder kronor i år jämfört med 2008. Totalt investerades 32,4 miljarder kronor i medieutrymme under 2008 och i år förutspår IRM att den siffran kommer att landa på 28,1 miljarder. … Read more

Internetannonseringen ökade 18 procent

Enligt de senaste siffrorna från IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) så ökade annonseringen i Sverige med 1,3 procent under 2008. Från 31,9 miljarder 2007 till 32,3 miljarder 2008. Dock sjönk medieinvesteringarna mot slutet av året, under det fjärde kvartalet minskade annonseringen med 4 procent. Internetannonseringen ökade med 18 procent under 2008. Även TV-reklamen ökade … Read more

Medieinvesteringar 2009 – Internet klarar sig bäst

Enligt IRMs senaste prognos kommer reklammarknaden att minska med 5 procent nästa år till följd av lågkonjunkturen. Totalt kommer medieinvesteringarna att upgå till 31,3 miljarder 2009, ner från 32,8 miljarder i år. Internetannonseringen förväntas öka med 7 procent under nästa år enligt prognosen. För övriga medier ser det tuffare ut. Dagspressen kommer totalt att tappa … Read more

Internetannonseringen upp 20 procent

Internetannonseringen ökar med 20 procent jämfört med tredje kvartalet 2007, enligt den senaste pressreleasen från IRM. Av hela mediekakan, som omsatte 6,9 miljarder under kvartal 3,  svarar internet för 16,3 procent. Även TV-reklamen ökar (upp 5 procent) och står för 14 procent av medieinvesteringarna. Totalt ökade medieinvesteringarna med 2,2 procent under det tredje kvartalet jämfört … Read more

Medieinvesteringarna upp 5,2 procent

Lite oväntat efter allt snack om räntehöjningar och lågkonjunktur visar IRMs senaste siffror att medieinvesteringarna ökade 5,2 procent under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt uppgick medieinvesteringarna till 8,7 miljarder kronor (8,3 miljarder förra året). Ackumulerat för första halvåret ökar medieinvesteringarna med 4,3 procent och omsättningen i mediemarknaden uppgick till … Read more

Internetannonseringen ökade 36 procent under 2007

De totala medieinvesteringarna ökade med 6 procent under 2007 jämfört med 2006, enligt de senaste helårssiffrorna från IRM som publicerades igår. Under 2007 uppgick medieinvesteringarna till nästan 32 miljarder kronor netto, vilket är en ökning med 1,7 miljarder från 2006. Siffrorna gäller medieutrymme och i dessa ingår inte produktionskostnader och annan marknadskommunikation som mässor, presentreklam … Read more

Internet större än TV

Internetannonseringen omsatte under det tredje kvartalet mer pengar än TV-annonseringen, enligt IRM:s senaste rapport. Av de totala medieinvesteringarna på 6,6 miljarder svarade internet för 13,9 procent, något högre än TV:s andel på 13,8 procent. Ackumulerat för hela året är dock TV betydligt större. Storstadspressen ökar med nästan 7 procent, jämfört med med samma period i … Read more