Enligt eMarketer fanns det 2008 6 miljoner Twitteranvändare i USA. eMarketer har tittat på personer över 18 år som använder Twitter minst en gång i månaden oavsett plattform, dvs de tittar ej enbart på besök på hemsidan. Dessa 6 miljoner motsvarar 3,8 procent av alla vuxna internetanvändare i USA.

I år tror eMarketer att antalet användare kommer att stiga till 12,1 miljoner, vilket motsvarar 7,4 procent av de vuxna internetanvändarna. Och nästa år pekar prognosen på drygt 18 miljoner användare eller 11 procent av internetanvändarna.

Twitter användare usa

Vi har tidigare tittat på Nielsens siffror som visade en grym tillväxt för trafiken till twitter.com från februari 2008 till februari 2009; upp 1382 procent. Oavsett mätning kan vi vara överens att Twitter växer rejält. Och att det sker nu!