Mindpark #044: Web 2.0 förändrar världen

Varje tid har sin symbol för omvälvande rörelser. För 00-talet är det kanske web 2.0 som bäst symboliserar den rörelse mot en gemensam och öppen plattform för att distribuera innehåll oavsett vem man är och vad man vill säga.

Web 2.0 är ett uttryck som egentligen har sin grund i en teknisk mylla. Förutom att det användes redan 1999 av Darcy DiNucci där hon ser webben som en distribution där inte själva källan är det viktiga utan att själva webben blir fragmenterad genom att den blir en del av en mängd plattformar.

Genomslaget för termen kommer i samband med O’Reilly Medias Web 2.0-konferenser och har nu fått förförståelsen om att webben är en plattform och över till att symbolisera hur webtjänster gått från att vara sändare av information till att fungera som plattformar för dialog och öppnat upp för alla att vara såväl sändare och mottagare.

Genom klient/serverlösningar och handlar om såväl APIs som XML respektive att molnet blir en självklar del genom att allt mer och mer lyfts in i webben istället för att sparas och köras lokalt. Idag är web 2.0 det som DiNucci förutspådde – ett fragmenterat tjänstelandskap där själva innehållet är viktigare och intressantare än ytan.

Centralt är fortfarande att det handlar om användargenererat innehåll (UGC – user generated content) och en i grunden demokratiserad mediavärld. För hela historien läs Wikipedia-artikeln eller O’Reillys ”What is web 2.0″.

Web 2.0 har genererat ett antal ytterligare termer: Health 2.0, Library 2.0, Gov 2.0, Politik 2.0… I princip alla viktiga delar som vi diskuterar och som påverkar våra liv och samhället diskuteras utifrån att det är en ny grundläggande värld vi går in i: varje samhälleligt segment måste förnyas och sambandet handlar om att användaren: individen har fått makt och vill ta del av den. Det är en kulturell revolution genom att alla potentiellt kan vara deltagare: makten över världsbilden och tanken är inte längre bara för några få.

Det är inget nytt och att vi väljer en viss symbol för att visa på ett nytt sätt att förhålla oss till världen är ett djupt mänskligt beteende.

Web 2.0 är en i grunden teknisk term men utifrån vårt normala användande av sifferkombinationen borde vi vara på 2.3 eller 2.4.5.

Det intressanta ligger i att web 2.0 handlar om ett nytt sätt att se på världen och individen. Tekniken som skapat möjligheterna till detta: utan utvecklingen av webben som plattform, utan databasernas framväxande (fr a MySQL som open source-lösning) och att det är enklare att både publicera, utveckla och flytta på data men det är möjligheterna och passionerade entreprenörer som drivit utvecklingen. Självklart har många kritiserat utvecklingen och sett klara likheter med dotcom-bubblan. Men det är inte heller speciellt intressant: den ekonomiska utvecklingen utifrån nya användningsområden av tekniken är självklara och har alltid pågått.

Det som är speciellt och sett som unikt med web 2.0 är att det blivit en symbol för en ny värderingsgrund – ett ”mindset” som är förändrat och förändrar resten av vårt sätt att se allt från vår individuella möjlighet till samhällets utveckling. Därför blir det fruktbart att i varje samhälleligt segment lägga till 2.0. Det handlar inte om att rasera och bygga nytt utan att bygga vidare men utifrån ett nytt, kanske lateralt, tänkande. Genom 2.0 så återvinner vi grunden men öppnar upp, skalar och ge tillgång till data och innehåll på ett sätt som förut inte varit möjligt.

Unikt ja och samtidigt en självklar del i en utveckling och ett ”språng” som tagits många gånger förut. För genom teknisk utveckling och passionerat intresse och engagemang har världen utvecklats. Web 2.0 är en utveckling i en rak linje där teknik och innehåll och samhällsförändring går hand i hand. Förra gången la vi till ett ”e-”, innan dess slog televisionen och radiovågorna igenom och öppnade världen för gemene man. När vi förstod elektromagentismen kunde vi börja snabbt kommunicera via telegrafen: det gav en samhällsutveckling som är grunden för den vi har idag. Boktryckarkonsten gav Luther möjlighet att föra fram sin idé om att ge människor tillgång till Bibeln på deras eget språk och på så sätt göra sig sin egen tolkning och genom skrivkonsten (och ett underliggande behov av att spara sina tankar på grund av förföljelse) skapade judarna Talmud – ett sätt att kommunicera idéer och innehåll till sin eftervärld. Varje förändring har gett fler människor tillgång till publiceringsverktyg och vridit makt ur händerna på de traditionella publicisterna som alltid är de som har makten över tanken.

Teknik skapar möjligheter – men det är själva innehållet och användandet som är det intressanta. 2.0 är nu – nästa steg är inte 3.0 utan något helt annat. Samtidigt symboliserar 2.0 inget annat än Samhället 2.0. Den viktiga lärdomen av web 2.0 är att våga omfamna förändringen och inte motarbeta den.

Niclas Strandh aka deeped arbetar som creative planner, föreläsare och sociala mediestrateg i Strandh.DigitalPR och på JMW. Bloggat sedan 2001 och startade den första svenska bloggen om reklam 2003: Researcher.se. Sedan 2005 bloggat på Deepedition.com.

8 thoughts on “Mindpark #044: Web 2.0 förändrar världen”

 1. Jag har haft mindpark som rss-flöde ett par månader nu. Det är inte ofta jag läser texterna, jag kan nästan inte så många ord som varje text byggs av. Människan törstar efter kunskap men dränks i information.

  Reply
 2. “Teknik skapar möjligheter – men det är själva innehållet och användandet som är det intressanta”, tack för det sista!
  För visst det är innehållet som ska vara först? “Det och det” vill jag och sedan ska jag ha möjlighet att få ett svara på “hur” ska jag nå dit jag vill..
  Kan tycka att ibland presenteras för mig tekniska lösningar som “skapar” behovet som jag inte själv visste att jag saknar..

  Reply
 3. Det är ju tveeggat det där – både handlar det om att skapa möjligheter och då kan det vara så att vi inte vet att vi har ett visst behov. Samtidigt finns det många behov som ingen bryr sig om att uppfylla eftersom man är förblindad av tekniken.

  Reply

Leave a Reply