Mobilannonsering: SMS dominerar men sök förväntas öka mest

I rapporten Mobile Advertising: After the Growing Pains har eMarketer tittat på den globala mobilannonsering och försökt sig på att göra en prognos. 2012 kommer annonseringen i mobilen att omsätta 19 miljarder dollar, vilket ska jämföras med 2,7 miljarder 2007 och 4,6 miljarder 2008. Det är mer än en fyrdubbling från 2008 till 2012.

global mobile advertising spending

Nästan all annonsering i mobilen kommer inom de närmaste åren att bestå av SMS (Mobile message advertising). I år beräknas SMS stå för 92 procent av mobilannonseringen, men den andelen kommer att minska. 2012 räknar eMarketer med att SMS står för tre fjärdedelar (74 procent) av den totala mobilannonseringen.

Global mobile advertising share by format

Sökannonsering i mobilen kommer växa mest. Från 244 miljoner USD i år till 3,8 miljarder 2012, eller från en andel på 5 procent till en andel på 20 procent.

Leave a Reply