Lokal onlineannonsering fördubblas till 2012

Lokal onlineannonsering uppgick till 7,5 miljarder dollar i USA förra året, enligt rapporten Local Online Advertising från Borrell Associates (via Shaping the future of newspaper). I rapporten förutspår de att den lokala onlineannonseringen kommer att öka till 14 miljarder dollar år 2012.

Local online advertising in US

2007 stod banners för ungefär två tredjedelar, vilket motsvarar mer än 5 miljarder dollar. Online video och sök svarade för 2,2 miljarder dollar (29 procent).

Borrell förutspår att 2012 kommer banners att ha minskat till mindre än 2,5 miljarder dollar. Samtidigt kommer sök och online video öka kraftigt till 10,8 miljarder totalt och svara för 75 procent av den lokala annonseringen online.

Under 2008 tror Borrell att lokala annonseringen online ökar med 48 procent. Lokalt sök kommer mer än att fördubblas i år jämfört med 2007 och uppgå till 5 miljarder dollar. Också online video förväntas växa kraftigt i år, en tredubbling till nästan 1,3 miljarder dollar.

Leave a Reply