Fem av de tio bästsäljande böckerna i Japan har skrivits och publicerats i mobiltelefonen. I dagsläget omsätter mobilböcker 82 miljoner dollar årligen i Japan. Men det är inte bara form och forum som håller på att förändras när det kommer till att berätta en historia. Den klassiska Hitchcockfilmen 39 steps har blivit remake under titeln 21 steps och berättas helt digitalt på siten www.wetellstories.co.uk med Google maps som mash up-tjänst. Det roliga blir att du kan följa personerna på en karta medan historien berättas för dig. Här får alltså geodata och lokalinformation flytta in den fiktiva prosans värld och förändra sättet vi upplever historier på. Boken, själva produkten, är borta och berättelsen får i sin digitala form stå för sig själv, obunden av papperssidan som fysiskt forum.

Analogt blir digitalt. Dagens web och mobila teknikrevolution förvandlar det konkreta och handgripliga till något abstrakt som ska leva och andas digitalt och därmed bli en del av våra föreställningsvärldar snarare än den fysiska verklighet vi lever i. Vi outsoursar skapandet av vår fysiska verklighet till teknikens digitala och abstrakta värld. Ett exempel är alla de webtjänster som växer fram i relation till web 2.0, ett annat är digitalt lagrade filmer och numera även böcker. Web 2.0:s påverkan på vår fysiska värld går i första hand att utläsa i våra bokhyllor som kommer att bli allt tommare i takt med att våra digitala bokhyllor fylls.

Minimalism är en konstriktning inom bildkonst och musik som avser producera konstverk som är befriade från konstnärens subjektiva uttryck och använder sig av så begränsade uttrycksmedel som möjligt. Vår fysiska värld går mer och mer mot det minimalistiska i och med att produkter dör för att återuppstå på internet. Våra konkreta uttrycksmedel försvinner och vi förvandlas från materialister till digitalister. Motsatsen till minimalism är alltså det personliga uttrycket. Är det inte just det som uttrycker dagens internet, individen och det personliga skapandet och berättandet.

historieberättande på google maps