Nätet ökar 21 procent och pappret tappar 9 procent – tidningarnas annonsintäkter i USA

Samtidigt som annonsintäkterna från pappret står och stampar så fortsätter intäkterna från internet att växa, visar Newspaper Association of Americas senaste siffror om tidningarnas annonsintäkter. I USA ökade tidningarnas annonsintäkter från internet till 773 miljoner dollar. Det är en ökning med 21 procent jämfört med kvartal 3 föregående år. Motsvarande siffror för pappersintäkterna är en minskning med 9 procent. Framförallt är det rubrikannonserna som tappar; minus 17 procent.

annonsintäkter tidningar usa tabell

Sedan första kvartalet 2003 har annonsintäkterna från nätet mer än tredubblats. Detta samtidigt som intäkterna från pappret legat kvar på samma nivå som 2003. Internet står alltså för en allt större andel av tidningarnas intäkter. Idag står internet för 7,1 procent av annonsintäkterna för de amerikanska tidningarna, 2003 var motsvarande siffra 2,5 procent.

annonsintäkter från papper och internet

2 thoughts on “Nätet ökar 21 procent och pappret tappar 9 procent – tidningarnas annonsintäkter i USA”

Leave a Reply