Online-annonseringen i Europa nästan fördubblas från 2007 till 2012

Online-annonsering nådde 7,7 miljoner euro i Europa (Västeuropa) under 2007, enligt en prognos från Jupiter Research. Och fram till 2012 förutspår de att den kommer att öka till 13,9 miljarder euro, en ökning med 81 procent.

online annonsering europa

Sök är den största kategorin och svarade 2007 för 43 procent av pengarna som spenderades online. Sök är också den kategori som förutspås öka mest. I Jupiter Research prognos kommer sök att svara för hälften (49 procent) av annonseringen 2012.

Under 2007 växte online-annonseringen i Europa med 24 procent, enligt prognosen. I år kommer den att öka med 18 procent. 2009 förutspås tillväxten ligga på 14 procent för att under följande åren landa på en tillväxt runt 10 procent.

online annonsering tillväxt


Leave a Reply