Dagens blogg går i statistikens tecken. Nedan har jag samlat ett gäng länkar till lite olika undersökningar som ska hjälpa till att definiera vilka möjligheter sociala nätverk har, men också vilka förutsättningar som krävs.

Social Media is better for the consideration phase: Undersökning som berättar om att konsumenter framförallt blir medvetna om en produkt eller tjänst via word of mouth från vänner och företag snarare än än genom statisk reklam på eller utanför webben. Det handlar om mänsklig korrelation och kommunikation. Sociala nätverk handlar inte om ettor och nollor utan om människor. Här sade hela 79% att de blir medvetna om produkter och tjänster via word of mouth från kolleger. 75% svarade att de blir medvetna av referenser från andra företag. Samma sak gäller mig när jag tänker efter. Det som verkligen angår mig kommer inte i första hand från tidningar eller TV. Det kommer från vänner och bekanta, de som på olika sätt står mig närmast pch på grund av det, till större delen via nätet faktiskt. Det är därför de sociala kanalerna på internet kan vara så viktiga för företag, de sprider inte reklam utan ett personligt budskap – Word of Web. Baserat på detta borde företag som inte är direkta eller primärkonkurenter ingå i ett bloggnätverk där de skickar kunder mellan varandras bloggar, sociala profiler och sajter med hjälp av in och ut-länkar.

Best Sociala Media Use – Boosting Brand Reputation, Awareness: Sociala verktyg är bäst på att skapa 1) medvetenhet & ökat rykte för ditt varumärke via dialog och word of web 2) skaffa högre placeringar på Googles söklista och öka trafiken till din sajt. Men det är viktigt att man kommer ihåg att dialogen som förs på olika sociala nätverk är lika mycket en del av ditt varumärke som sajten. Hur och var man pratar med sina kunder på nätet får inte stå utanför varumärket. Det är nog lätt att se hemsidan som den digitala representationen av varumärket och företaget eftersom det är en produkt företaget köpt och betalt för, men dialogen på de sociala nätverken är minst lika viktig och bygger ditt psykografiska varumärke.

The ROI of Being Social at Work: Människor och arbetslag som står i kontakt med varandra och erbjuds möjligheten att utbyta erfarenheter och idéer är upp till 40% mer kreativa. Anställda som är mest aktiva på nätets sociala nätverk är 7% mer kreativa än kollegor som inte ingår i något nätverk alls. Möten och dialog föder kreativitet, nytänkande och en energisk arbetsplats baserad på gemenskap. På det sättet fungerar de sociala nätverken som en kontinuerlig kick off för företaget och det är bra. Men det gäller att hålla koll. I mitten på 2007 skrev SVD att facebooksurfandet kostar företagen 27 miljarder kronor. Men det ena utesluter inte det andra. En väg att gå kan till exempel vara att starta och bygga upp ett nytt och eget företagsnätverk på Ning.com som endast innehåller och tillåter användare från det egna företaget.

Sociala kanaler på nätet är fanstastiska verktyg för ditt företag men man måste vara medveten om vissa parametrar i arbetet med dem som marknadsföringskanal. De tre viktigaste är enligt min mening:

– Det är inte reklamkanaler! Dialog på sociala nätverk är inte reklam för företaget, det är tvåvägskommunikation som ska bädda för ett närmare förhållande mellan företag och konsument.

– Arbetet med sociala nätverk som marknadsföringskanal faller ofta mellan individer och olika ansvarsområden, man är inte säker på vem är ansvarig. Det är viktigt att man har strukturetat tydliga ansvarsområde och gränser för vem (vilka) som är ansvarig(a), hur och genom vilka plattformar det ska skötas.

– Socials strategier på nätet är tidskrävande och handlar till stora delar om långsiktigt arbete. Man måste som företag ha tålamod och vara medveten om att ett socialt nätverk, precis som en persons privata umgängeskrets, är något man bygger upp. Fördelen är att du efter en tid står i direkt kontakt med X-antal kunder som är lojala och direkt intresserade av vad ditt företag erbjuder.