Sök + öppna arkiv = trafik

JupiterResearch har tittat på vikten av öppna arkiv för trafiken till tidningssajter. Några få tidningssajter i USA har helt öppna arkiv som indexeras av sökmotorerna. Dock har de allra flesta sina arkiv låsta bakom någon form av betallösning med inloggning. Boston.com och SFGate.com har haft öppna arkiv under lång tid och New York Times öppnade upp sitt arkiv 19 september 2007.

Skillnaden i andel trafik från sökmotorerna är tydlig. De tre tidningarna med öppna arkiv får i snitt runt 22 procent av sin trafik från sökmotorerna. Motsvarande siffra för tidningarna med inlåsta arkiv ligger på 15 procent. En skillnad på hela 7 procentenheter!

traffic to newspaper from search

JupiterResearch gör en jämförelse där de söker på tidigare borgmästare i Chicago, New York och San Francisco. Både SFGate.com och NYTimes.com hamnade i topp på dessa sökningar, medan ChicagoTribune.com med sitt betalarkiv inte hamnade på topp 100. Självklart måste de lokala tidningarna hamna i topp på sökningar som rör lokala angelägenheter!

Leave a Reply