Största tidningarna i USA har tappat 1 miljon ex i upplaga de senaste 4 åren

Under de senaste 4 åren har de största tidningarna i USA tappat över 1 miljon i upplaga, enligt en sammanställning av Editor & Publisher. Det motsvarar ett minskning på nästan 10 procent.

Men vissa titlar har minskat betydligt mer. The Los Angeles Times har tappat 20 procent och San Francisco Chronicles tapp är nästan 30 procent. Två tidningar har ökat sin upplaga: USA Today och New York Post har ökat med 2 procent sedan 2003.

Upplaga för de största tidningarna i USA

En del av förklaringen i minskningen ligger i hårdare regler av vad som får räknas, efter krav från annonsörer och branschen. Även “do-not-call registry” (NIX i USA), som startade i slutet av 2003 är en förklaring till att upplagorna minskar.

Sammanställningen bygger på data från Audit Bureau of Circulations sexmånaders rapporter 2003 och 2007.

Leave a Reply