TV-annonseringen har tuffa år framför sig

TV-marknaden ser tuff ut de närmaste åren enligt Screen Digest. Under 2008 kommer tv-annonseringen att växa mindre än ekonomin i stort, endast 1,9 procent i Europa och 1,5 procent i USA. Detta trots att stora händelser som OS, fotbolls-EM och presidentval i USA kommer driva mycket annonsering till TV. 2009 kommer att bli betydligt tuffare, framför allt i USA.

tv-annonering

Enligt Screen Digest är det traditionella former av tv-annonsering som kommer att känna av tillbakagången mest när tv-publiken splittras allt mer. Fram till 2012 tror Screen Digest att de totala medieinvesteringarna kommer ligga oförändrade, med en lägre tillväxt än BNP. Men en allt större andel av medieinvesteringarna kommer att flytta online. Internetannonseringen kommer att växa med 17 procent om året i genomsnitt.

1 thought on “TV-annonseringen har tuffa år framför sig”

Leave a Reply