Två av tre använder internet en vanlig dag

Senaste Mediebarometern från Nordicom visar att två tredjedelar av befolkningen (9-79 år) använder internet en genomsnittlig dag. Sedan 2003 har andelen internetanvändare nästan fördubblats, från 33 procent till 64 procent en vanlig dag. Användningen av internet ökar när allt fler har tillgång till bredband, enligt Nordicom hade knappt 30 procent tillgång till bredband 2003, medan motsvarande siffra för 2007 är närmare 70 procent.

Fortfarande är de traditionella medierna viktiga och används av en stor del av befolkningen. 85 procent av befolkningen tittar på TV en genomsnittlig dag. 77 procent lyssnar på radio och 72 läser en morgontidning (på papper eller på nätet).

Mediedagen, svenskar, 1990-2007

I genomsnitt lägger Sveriges befolkning 6 timmar och 5 minuter (bruttotid*) på medier om dagen. 2007 ägnades 17 procent av tiden till internet, vilket motsvarar 1 timme. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2006 och en fördubbling jämfört med 2005.

Mediedagen, bruttotid

För de flitigaste internetanvändarna, 15-24-åringarna, uppgår bruttotiden till närmare sju timmar och de lägger drygt en fjärdedel av tiden på internet (28 procent).

Läs också Martin Jönsson som skriver om Mediebarometern!

*) Med bruttotid menas summan av den självuppskattade tiden för användning av enskilda medier och måttet tar inte hänsyn till att man kan använda olika medier samtidigt, t ex använda internet samtidigt som man ser på tv.

2 thoughts on “Två av tre använder internet en vanlig dag”

Leave a Reply