UGC allt viktigare

JupiterResearch har tittat på hur stor andel av internetanvändarna i USA som är med och skapar eller tar del av sociala medier/innehåll. I sin undersökning “Social Content – Best Practices in Audience Engagement” har de delat upp användarna efter ålder och om man är med och skapar eller tar del av användargenererat innehåll.

En majoritet av användarna är med och skapar eller tar del av socialt innehåll. Och ju yngre man är desto mer bidrar man. I gruppen 18-24 år har hälften av internetanvändarna varit med och skapat innehåll under den senaste månaden. Ytterligare 14 procent säger att de har tagit del av UGC, men inte själv bidragit. Drygt en tredjedel säger att de varken bidragit eller tagit del under den senaste månaden.

social content by age

Även i 25-34 år är andelen som bidrar med någon typ av innehåll högt (42 procent). Sedan minskar de som är med och skapar men både i åldern 35-44 och 45-54 år är det mer än hälften som antingen skapat eller läst. I gruppen 55 år eller äldre är de “asociala” användarna i majoritet.

JupiterResearch definitioner: “Skapare” har postat på ett socialt nätverk, blogg eller mediasajt under den senaste månaden. “Läsare” har läst minst någon av denna typ av innehåll under den senaste månaden. “Asociala” användare har varken läst eller postat under perioden.

Leave a Reply