Värsta kvartalet hittills för tidningarna i USA

Under det tredje kvartalet i år minskade de amerikanska dagstidningarnas annonsintäkter med 19,3 procent i pappret jämfört med tredje kvartalet 2007. Det är det största raset sedan Newspaper Association of America började publicera kvartalssiffror 1971. Annonsintäkterna i print minskade från 10,1 miljarder kvartal 3 2007 till 8,2 miljarder under det tredje kvartalet i år, ett tapp på nästan 2 miljarder.

ad spend newspaper usa


Intäkterna från webben nådde 750 miljoner USD under tredje kvartalet i år. Det är en minskning med 3 procent jämfört med motsvarande period 2007. För perioden januari-september ligger intäkterna online på samma nivå som förra året.

adspend newspaper print & online

1 thought on “Värsta kvartalet hittills för tidningarna i USA”

Leave a Reply