Mobila webben växer. Fler användare och mer annonspengar

Inom fem år kommer antalet användare av mobila internet mer än fördubblas i Europa. Det förutspår JupiterResearch i rapporten Mobile Advertising in Europe. Enligt prognosen kommer 129 miljoner att använda mobilt internet minst en gång i månaden 2012, vilket motsvarar 40 procent av den mobila populationen. 2007 var motsvarande siffror 60 miljoner användare (19 procent).

mobila webben användare

Enligt JupiterResearch är det ett flertal faktorer som samverkar till ökningen:

  • 3G blir standard med 54 procents penetration i Europa 2010 (stora variationer mellan olika länder)
  • Handhållna enheter (tänk iPhone) blir billigare och bättre
  • Flat rate
  • Fortsatt stark utveckling av att de stora, tunga internetaktörerna (som Google, YouTube, Yahoo!, MySpace.com) får allt större inflytande på den mobila marknaden
  • Allt fler sajter börjar optimera sitt innehåll för mobil användning

När användandet ökar så kommer också annonseringen att växa. Jupiter Research förutspår en kraftig tillväxt av den mobila annonseringen i Europa de närmaste åren. Dock från en väldigt låg nivå. Prognosen för 2007 var 58 miljoner euro, vilket motsvarar 0,7 procent av de totala medieinvesteringarna online.

medieinvesteringar, mobil

2012 förutspås medieinvesteringarna i mobilen stå för 1,3 miljarder euro. Det motsvarar 9 procent av den totala online-annonseringen och 1 procent av de totala medieinvesteringarna i Europa.

3 thoughts on “Mobila webben växer. Fler användare och mer annonspengar”

Leave a Reply