Web 2.0 – den digitala kaffebönan

Kaffebönan kom till Europa 1683 i samband med den Ottomanska belägringen av Wien. Den Ottomanska armén förlorade till sist och lämnade efter sig flera hundra kilo kaffe. Med det hade kaffebönan spridit sig till Centraleuropa och på 1700-talet fick Sverige sina första kaffehus.

HabermasDe är de här kaffehusen som den tyske tänkaren Jürgen Habermas benämner som början till den borgerliga offentligheten. Enligt honom var kaffehusen samhällsforum där likasinnade kunde träffas och utbyta idéer och tala om samtiden medan de avnjöt den Ottomanska kaffebönan. Från detta föddes tidningar och de första böckerna blev tryckta. Kaffebönans sociala dragningskraft öppnade upp forum och samlingsplatser som som sporrade till en odödlig debatt där alla, i alla fall i teorin, var välkomna att ingå.

Habermas menar att de senaste århundradena tagit död på denna borgerliga offentlighet. Massmedierna är numera manipulerade och fördummande och beslut rörande viktiga samhällsfrågor görs numera bakom lyckta dörrar.

web 2.0I och med den digitala revolutionens röst på nätet och web 2.0, har vi fått en ny kaffeböna. Idag samlas människor inom olika sociala nätverk för att umgås, utbyta intresse, tankar och idéer. Bloggandet har gjort den privata sfären offentlig och förvandlat konferensrummet till en öppen samhällsdebatt och ett forum där ordet är fritt. Konsumenten har i och med tillgången till produktionsverktygen förvandlats från passiv mottagare till offensiv konsument. Storebror ser dig fortfarande, men tack vare den digitala kaffebönan tittar allmänheten tillbaka!

Dessutom blir allmänhetens blick bara skarpare. I dec förra året hade MySpace 60,1 miljoner besökare och Facebook 22,5 miljoner, en uppgång på 9 respektive 72% mot förgående år. I jan 2007 beräknades det finnas över 60 miljoner bloggar världen över.

blog count

Det har i och med web 2.0 skett en revitalisering av den offentliga sfär som Habermas menade hade förfallit. Enligt honom var detta en idyllisk forum för den fria debatten där alla släpptes in. Men i verkligheten hade bara kvinnor limiterat inträde och fattiga och färgade fick inte delta alls. Idag har vi naturligtvis kommit längre. Idag handlar det snarare om att ha tillgång till produktionsmedlen och kommunikationsverktygen. Det offentliga forumet har flyttat upp på en macronivå och de som inte kommer in är de utan möjlighet till uppkoppling. Länder och samhälle som inte har möjlighet att avnjuta den digitala kaffebönan står utanför det digitala forumet. Frågan är väl egentligen om den kommer att förfalla igen? Svaret beror väl mest på en kommersialisering av produktionsverktygen?

1 thought on “Web 2.0 – den digitala kaffebönan”

Leave a Reply