Endast 40 procent säger att de ändrat sin mobilanvändning under de senaste fem åren

Drygt hälften (57 procent) av mobilanvändarna i Storbritannien använder sin mobil till samma saker idag som för 5 år sedan. Detta trots att 74 procent tycker att utbudet som erbjuds har utökats. Det visar en undersökning från AppTrigger som genomfördes i januari 2008.

mobilanvändning

Bland de som säger att de förändrat användningen är det vanligaste att man skickar fler meddelande idag, att de använder kameran mer regelbundet, kollar mejl och tar emot videoklipp i mobilen.

I undersökningen ställs även frågan om hur användningen utöver samtal och SMS ser ut. Åtta av tio i undersökningen säger att de använder mobilen till andra saker än samtal och textmeddelande. Drygt hälften av dessa (56 procent) säger att de kollar webbsajter, 45 procent använder PDA-funktioner (mejl, kalender mm) och ungefär lika många säger att de laddar ner musik eller ringsignaler.

Leave a Reply