Stor förändring på hur vi söker information

I den brittiska motsvarigheten till Svenskarna och Internet har Oxford Internet Institute (University of Oxford), i undersökningen The Internet in Britain, sett en dramatisk förändring på hur informationssökningen går till.

I den förra undersökningen, som genomfördes 2005, var användningen av både sökmotorer och direkta sidor (t ex bokmärken) vanligast. 2007 ser det annorlunda ut. Allt fler använder endast sökmotorerna.

information online

2007 fokuserar intenetanvändarna på användningen av sökmotorer. Mer än hälften (57 procent) uppger att de i huvudsak använder sökmotorer, vilket ska jämföras med endast 19 procent 2005.

2005 var det en majoritet (62 procent) som sa att de använde kombinationen sökmotorer och sidor. 2007 hade andelen sjunkit till 33 procent.

8 thoughts on “Stor förändring på hur vi söker information”

 1. Till vilken kategori här jag, som skriver in valfria ord eller ibland halva domäner i Firefox adressfält? Synkad med Google sök, söker den först efter relevant webbadress, och går inte det, så presenterar den ett sökresultat.

  Reply
 2. Till vilken kategori här jag, som skriver in valfria ord eller ibland halva domäner i Firefox adressfält? Synkad med Google sök, söker den först efter relevant webbadress, och går inte det, så presenterar den ett sökresultat.

  Reply
 3. Till vilken kategori här jag, som skriver in valfria ord eller ibland halva domäner i Firefox adressfält? Synkad med Google sök, söker den först efter relevant webbadress, och går inte det, så presenterar den ett sökresultat.

  Reply
 4. Till vilken kategori här jag, som skriver in valfria ord eller ibland halva domäner i Firefox adressfält? Synkad med Google sök, söker den först efter relevant webbadress, och går inte det, så presenterar den ett sökresultat.

  Reply
 5. Both about the same?
  Men det är ju ingen exakt mätning av beteendet, utan respondenternas egna uppfattningar om beteendet.

  Reply
 6. Both about the same?
  Men det är ju ingen exakt mätning av beteendet, utan respondenternas egna uppfattningar om beteendet.

  Reply
 7. Both about the same?
  Men det är ju ingen exakt mätning av beteendet, utan respondenternas egna uppfattningar om beteendet.

  Reply

Leave a Reply