400 miljoner bredbandsuppkopplingar globalt

Enligt siffror som Point Topic sammanställt på uppdrag av Broadband Forum så har antalet bredbandsanslutningar nu passerat 400 miljoner globalt sett.

För tio år sedan fanns det endast 57200 bredbandsprenumeranter. Ett år senare hade antalet nästan femdubblats till 281000. DSL är den klart vanligaste formen av bredbandsuppkoppling.

Number of broadband lines

Point Topic räknar med att tillväxten kommer att forsätta. År 2013 uppskattar de antalet bredbandsuppkopplingar till 680 miljoner. Det motsvarar en årlig tillväxt runt 11 procent. Klart lägre än perioden 2004 till 2008, då den årliga tillväxten låg på 28 procent.

Leave a Reply