Enligt Text.it skickades det hela 6,1 miljarder SMS i Storbritannien under december 2007. Det ska jämföras med 4,3 miljarder i december 2006, en ökning med 1,8 miljarder eller 42 procent.

Och jämför med december 2005 så har antal SMS nästan fördubblats (96 procent). I december 2006 sändes 3,1 miljarder SMS.

SMS UK

Under hela 2007 skickades 56,9 miljarder SMS i Storbritannien, en ökning med 40 procent jämfört med föregående år.

Även MMS ökar, 449 miljoner skickades 2007. I materialet finns ingen jämförelse på årsbasis, men i december var ökningen 55 procent mot 2006.