84 procent av 16-25-åringarna använder internet dagligen

Igår publicerade World Internet Institute sin rapport “Svenskarna och Internet 2008”. I rapporten går bland annat att utläsa att nu har 81 procent av svenskarna tillgång till internet i hemmet. Under de senaste åren har tillväxten legat runt 3 procent om året, vilket betyder cirka 200.000 nya internetanvändare om året.

Räknar man sedan till arbetsplatser, skola och offentliga platser betyder det i princip att alla svenskar har tillgång till internet. I år säger 80 procent av svenskarna att de använder internet, upp från 76 procent förra året.

Den dagliga användningen fortsätter att öka. För fem år sedan var det 24 procent som använde internet dagligen. Idag är det nästan sex av tio (58 procent) som som använder internet dagligen.

Skillnaderna är dock mycket stora i olika åldersgrupper. Bland de yngsta, 16-25 år, säger hela 84 procent att de använder internet dagligen. Men den dagliga internetanvändningen minskar med åldern, upp till 55 år är det en majoritet som använder internet varje dag. I den äldsta gruppen utgör de dagliga användarna endast 12 procent.

internetanvändning dagligen fördelat på ålder

2 thoughts on “84 procent av 16-25-åringarna använder internet dagligen”

Leave a Reply