Var femte europé använder internet samtidigt som de konsumerar andra medier

Drygt en femtedel (21 procent) av alla internetanvändare i Europa säger att de använder internet samtidigt som de ser på tv eller lyssnar på radio, enligt en ny undersökning från JupiterResearch. Dessa “media multitaskers” spenderar mycket tid på både tv och internet. I genomsnitt ägnar de 14 timmar i veckan på tv-tittande och 10 timmar i veckan online. Det ska jämföras med den genomsnittlige europeiske internetanvändaren som spenderar 10 timmar i veckan åt tv och 5 timmar i veckan åt internet. Givetvis påverkar tekniken beteendet: i hushåll med bärbar dator är andelen multitaskers 34 procent högre.

Media Multitasking Europa

Andelen som använder internet samtidigt som tv och radio är störst i Storbritannien och Frankrike med 27 procent. I Sverige uppger 21 procent att de använder internet samtidigt som tv och radio, vilket är samma nivå som snittet för Europa.

Media multitaskers är mycket aktiva online. De använder i princip alla tjänster online i större utsträckning än den genomsnittlige internetanvändaren.

media multitaskers activities

Det är framförallt nöjesrelaterade tjänster som utmärker multitaskers, t ex så är det drygt hälften som ser video online minst en gång i månaden, vilket ska jämföras med 28 procent av samtliga internetanvändare. Användandet av kommunikationstjänster ligger också högt över snittet för samtliga. Andelen som använder sociala nätverk är 31 procent, det mer än det dubbla mot internetanvändarna i allmänhet.

3 thoughts on “Var femte europé använder internet samtidigt som de konsumerar andra medier”

Leave a Reply