Antalet internetanvändare ökar med 30 procent till 2012

Antalet internetanvändare globalt kommer, enligt JupiterResearch senaste prognos, i år att uppgå till 1,4 miljarder. Det är en ökning från förra året med 10 procent.

År 2012 kommer 25 procent av världens befolkning att använda internet. Det motsvarar 1,8 miljarder användare och det är en ökning med 30 procent från 2008.

worldwide online population

Tillväxten kommer att vara störst i Asien och 2012 kommer 43 procent av internetanvändarna från Asien. Förra året var motsvarande andel 38 procent. Eftersom penetrationen redan är hög i Nordamerika (72 procent) kommer tillväxten att vara mindre; runt 2 procent per år.

Leave a Reply