Ett iTunes för magasin?

Färska uppgifter från USA gör gällande att Times Inc. samlar den amerikanska tidningsindustrin tyngsta förlag för att skapa en gemensam digital distributionslösning för klassiska magasin som The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Time, People, Sports Illustrated och...

Spam förklätt till nischad reklam

Länge var Facebook för oss svenska användare i prinicip kliniskt fritt från reklam. Inte så konstigt kanske. När Facebook slog igenom i Sverige rådde säkert en stor osäkerhet bland potentiella annonsörer om hur man skulle synas på detta nya medium, trots en mängd...