Trenden för för 2008 är tydlig. Sociala nätverk och öppna forum där människor träffas och disskuterar allt från världspolitik till den senaste flörten går hand i hand med bloggar om allt från presidentvalet i USA till allt annat mellan himmel och jord. Allt har blivit ett samtalsämne gott nog att publicera, antingen i text, video eller ljud. Dessutom går allt att ta del av när och var man vill. Det finns en tid och plats för allt brukar det ju heta, den tiden är nu. Öppenhet verkar i och med web 2.0 ha blivit ett slagord för den digitala revolutionen. Öppenhet, mobilitet och tillänglighet!

online trender 2008
När man tänker på just sociala nätverk och annonsering tänker man ofta på reklam riktad till konsumenter. Nu senast tänker jag på beaconprojektet Facebook låg i hetluften för. Det har varit mycket snack om hur företagen spelar på viral marknadsföring och använder sig av redan existerande nätverk i marknadsföringen av sina produkter online. Saken är ju den att web 2.0 å ena sidan (andra sidan är tillänglighet, RSS, Internet TV osv) handlar mycket om just människor i och utanför hemmet. Filmer på YouTube, bloggar, musik och bilder på MySpace är på många sätt ett offentliggörande av människors vardag och privatliv. För reklamindustrin innebär detta en direkt kanal för att nå sina konsumenter online. Vi lever i ett enda stort big brother hus.

Men trots att det än så länge har varit B2C som tagit vara på de marknadsföringsfördelar som web 2.0 innebär, har B2B nu enligt en undersökning av e-Marketer, redovisat att de börjar känna sig för i det marknadsföringslandskap som tillhör web 2.0. Framförallt är det podcasts och RSS-flöde som faller B2B i smaken.

web 2.0 och B2B

Men marknadsföring genom web 2.0:s olika kanaler är fortfarande på en experimentell nivå för B2B. Ett steg i taget verkar vara mottot även om de nyfiket börjat pillapå det här konstiga fenomenet som kallas för sociala nätverk.

”In 2008, B2B marketers will increase spending on the most effective tactics first—developing their company site, e-mail, webinars and search engine marketing,” säger Lisa Phillips, chefsanalytiker på eMarketer. ”However, these marketers are ready to experiment more broadly with social media.”

digitala marknadsföringskanaler hos B2B