Dag 12: Webb TV – Ett I-landsproblem är ur världen

tabla2.pngTv-tablån har länge varit fritidens Filofax. Tänker man på det handlar en kväll framför Tv:n inte så mycket om fritid som ett inbokat möte med CSI, Lost, Desperate Housewives eller vad det nu kan vara som lockar. Distributionskanalerna debiterar det inbokade mötet framför Tv:n med reklamavbrott och en merkostnad bestående av tittarens tid. I en värld där tid har blivit en bristvara är det inte så konstigt att Tv:n i allt högre utsträckning flyttar ut på nätet där mottagaren själv kan planera sin Tv-tablå. Bara mellan 2006 och 2007 ökade webb Tv från 63% till 72% bara i USA. Internetannonseringen har följt med ut på Internet och har blivit större än Tv reklam.

Det handlar om tid, att kunna titta på vad man vill när man vill, ett annat exempel på det är en annan teknik trend, Tv i mobilen. Det gamla I-landsproblemet med för många fjärrkontroller och att hela tiden behöva sitta och klura vilken som går till vad, har kommit till en ända. Tryckaren, handkontrollen, dosan, vad man nu vill kalla den (en av mina vänners föräldrar säger knappsatts; jag vet, fråga inte mig) har ersatts av tangentbord och musklickningar. Idag rapporterade SVD att nätet har blivit Svt:s tredje största kanal.

Hulu är en nylanserad webbtjänst som i likhet med Joost streamar programmen Online och tillåter användaren att titta på valfritt program när hon vill. Tid har blivit en bristvara. Detta tror jag i framtiden kommer att få stora konsekvenser för reklam och marknadsföring. Lägger jag ihop summan av mina tidigare bloggar tror jag att framtiden kommer att erbjuda allt starkare reklamtrender inom personlig marknadsföring som är oberoende av plats och var konsumenten befinner sig. Snart har vi kanske ingen knappsatts, dosa eller tryckare som gör att vi kan stänga av.

Leave a Reply