DoubleClick huvudet och Google svansen

Attributor och Compete har analyserat trafiken från annonsservrar på 68 miljoner sajter. Datan samlades in i januari 2008 och visar att Google och DoubleClick kompletterar varandra bra. Tillsammans har de en marknadsandel på 69 procent. Googles marknadsandel är 35 procent för och DoubleClick har en marknadsandel på 34 procent.

Ad server market share

Dock skiljer sig strukturen mellan DoubleClick och Google markant. Det ser vi bland annat på att de ungefär har lika stor trafik (unika användare) men att det skiljer sig betydligt för antalet unika sajter. Googles andel av sajterna är 77 procent, medan DoubleClick endast har 5,7 procent.

Ad server Market Share

Det betyder att DoubleClicks sajter är större och att Google är vanligare bland de mindre sajterna i svansen. Det blir ännu tydligare om vi tittar på marknadsandel grupperat efter sajtstorlek (unika användare).

Ad server market share by site traffic

Bland sajter med mindre än 100.000 unika besökare per månad har Google en marknadsandel på 71 procent och DoubleClick landar på 9 procent. I gruppen av sajter med mer än 1 miljon unika besökare i månaden är det DoubleClick som toppar med 48 procents marknadsandel. I denna grupp står Google för 16 procent.

4 thoughts on “DoubleClick huvudet och Google svansen”

Leave a Reply