Mary Meekers sommarversion av ”Internet trends 2010” är här. Legendariskt späckad som alltid, den här vill du inte missa. Men det är en bild som sticker ut mer än de andra…

Förtydligande: Det finns en relation mellan hur mycket tid som spenderas i ett medie och hur mycket annonspengar det mediet snurrar runt. För alla traditionella medier pekar utvecklingen neråt, för internet pekar båda kurvorna uppåt. Men det mest intressanta är det finns en samband mellan tid och pengar i alla kanaler, och på nätet är det ett glapp som är värt minst 50 miljarder dollar, i grov jämförelse med övriga medier. Det är potentialen.

När vi ser de siffrorna, hur kan vi ens tänka tanken att göra något annat än affärsutveckla runt annonserbjudandet. Om den gröna stapeln ute till höger legat i höjd med den gula och vi fortfarande saknade pengar för att dra runt vår business, då kunde vi börjat lägga krut på annat. Men tills dess? Kom igen. Gå igenom alla slides, och skapa dig en grundad uppfattning om läget. Och jag menar det. Gå igenom hela presentationen

Och så klart, givetvis. Mediebranschen måste säkerställa att någon bryr sig imorgon också. Har vi ingen publik så kan vi lika bra lägga ner direkt. Vi är långt från det läget idag, de besökstalen pekar fortfarande uppåt. Men engagemanget är mycket lägre, och alla kurvor pekar uppåt brantare för de sociala medierna. Så där finns också mycket som behöver göras. Framför allt gäller det att snabbt, riktigt snabbt, inse att betalväggen går på tvären mot stor och engagerad publik. Jag lovar.

Reblog this post [with Zemanta]