Internet lika stort som TV bland 25-44-åringar

I förra årets Mediebarometer såg vi att internet hade passerat TV bland 15-24-åringar både avseende daglig räckvidd och tid. Nu ser vi motsvarande mönster för nästa åldersklass: 25-44-åringar…

Mediebarometer 2008 visar att internet nu har en lika hög daglig räckvidd som TV bland personer i Sverige som är 25-44 år. Hela 80 procent av de som är i åldern 25 till 44 använder internet en vanlig dag. För tv är motsvarande siffra 81 procent. För bara tre år sedan var räckvidden för TV 82 procent och 54 procent för internet.

räckvidd tv och internet 25-44 år

Även tiden man lägger på internet har ökat. Tittar vi på nedlagd tid bland de som använder internet respektive tittartid bland tv-tittarna ser vi att internet är större än tv.

De 25-44-åringar som använder internet lägger 112 minuter om dagen. Även tv-tittandet ligger högt (108 minuter). Men alltså något lägre än tiden man ägnar åt internet.

td tv och internet 25-44 år

Leave a Reply