Internet minskar tv-tittandet

Tre fjärdedelar (74 procent) av de vuxna i USA säger att de tittar på TV nästan varje dag, enligt undersökningen “Networked families” från Pew Internet. Men skillnaderna är stora mellan olika åldersgrupper. Bland unga vuxna, 18-29 år, är det knappt sex av tio (58 procent) som säger att de tittar på TV så ofta. I den äldsta gruppen, 65 år eller äldre, är motsvarande andel hela 89 procent.

TV-tittande fördelat på ålder i USA

TV har minskat i betydelse tack vare den ökade internetanvändningen, framförallt bland unga vuxna. Bland 18-29-åringarna är det hela 29 procent som säger att internet har minskat deras tv-tittande. I den äldsta gruppen är motsvarande andel endast 12 procent. Snittet för samtliga vuxna internetanvändarna i USA ligger på 25 procent.

tv minskar på grund av tv

Leave a Reply