Internetannonseringen omsatte under det tredje kvartalet mer pengar än TV-annonseringen, enligt IRM:s senaste rapport. Av de totala medieinvesteringarna på 6,6 miljarder svarade internet för 13,9 procent, något högre än TV:s andel på 13,8 procent. Ackumulerat för hela året är dock TV betydligt större.

irm q3

Storstadspressen ökar med nästan 7 procent, jämfört med med samma period i fjol. Framförallt beroende på platsannonseringen som går bra. För landsortspressen och kvällspressen går det sämre, annonsintäkterna minskar i jämförelse med tredje kvartalet förra året. Även gratistidningarnas annonsintäkter minskar.

Spännande att se hur mobilmarknadsföringen, som är den senast tillkomna kategorin i statistiken, utvecklas. Under perioden omsatte den 8 miljoner kronor, vilket är en försvinnande liten andel av de totala medieinvesteringarna på 6,6 miljarder. Men det är mer än 4 gånger så mycket som under samma period 2006. En imponerande ökning och vi får se hur lång tid det tar för denna kategori att passera TV.