Internet större än TV

Internetannonseringen omsatte under det tredje kvartalet mer pengar än TV-annonseringen, enligt IRM:s senaste rapport. Av de totala medieinvesteringarna på 6,6 miljarder svarade internet för 13,9 procent, något högre än TV:s andel på 13,8 procent. Ackumulerat för hela året är dock TV betydligt större.

irm q3

Storstadspressen ökar med nästan 7 procent, jämfört med med samma period i fjol. Framförallt beroende på platsannonseringen som går bra. För landsortspressen och kvällspressen går det sämre, annonsintäkterna minskar i jämförelse med tredje kvartalet förra året. Även gratistidningarnas annonsintäkter minskar.

Spännande att se hur mobilmarknadsföringen, som är den senast tillkomna kategorin i statistiken, utvecklas. Under perioden omsatte den 8 miljoner kronor, vilket är en försvinnande liten andel av de totala medieinvesteringarna på 6,6 miljarder. Men det är mer än 4 gånger så mycket som under samma period 2006. En imponerande ökning och vi får se hur lång tid det tar för denna kategori att passera TV.

5 thoughts on “Internet större än TV”

  1. Ja, och vi får se hur lång tid det tar innan mätningen av mobilinvesteringar kan anses vara det minsta trovärdig. Med nuvarande upplägg är det ett skämt (och det har jag så klart påtalat för IRM).

    Reply
  2. Ja, och vi får se hur lång tid det tar innan mätningen av mobilinvesteringar kan anses vara det minsta trovärdig. Med nuvarande upplägg är det ett skämt (och det har jag så klart påtalat för IRM).

    Reply

Leave a Reply