Internetannonseringen ökade 36 procent under 2007

De totala medieinvesteringarna ökade med 6 procent under 2007 jämfört med 2006, enligt de senaste helårssiffrorna från IRM som publicerades igår. Under 2007 uppgick medieinvesteringarna till nästan 32 miljarder kronor netto, vilket är en ökning med 1,7 miljarder från 2006. Siffrorna gäller medieutrymme och i dessa ingår inte produktionskostnader och annan marknadskommunikation som mässor, presentreklam och events.

Morgonpressen är fortfarande den största reklamkategori med en andel på 26 procent av de totala medieinvesteringarna. Det motsvarar 8,3 miljarder kronor. Morgonpressen ökade dock mindre än den totala mediemarknaden. Under 2007 var ökningen 3,8 procent, mot 5,6 procent för hela mediemarknaden.

I TV ökade annonseringen med drygt 3 procent under 2006 och TV:s andel av reklaminvesteringarna minskar därmed jämfört med föregående år. Under 2007 lades 14,7 procent av de svenska medieinvesteringarna i TV.

En allt större andel av reklampengarna går till internetannonsering som fortsätter att uppvisa tvåsiffriga tillväxttal. Internets andel av medieinvesteringarna har ökat från 10 procent 2006 till 13 procent år 2007.

Medieinvesteringar 2000-2008

Från 2000 fram till 2007 har internetannonseringen ökat med mer än 266 procent. Även gratistidningar har ökat. Sedan 2000 har ökningen varit 59 procent, men de senaste åren har tillväxten avtagit och i år förväntas en minskning. Landsortspressen har ökat med 7 procent sedan 2000 och under samma tidsperiod har storstadspressen tappat 16 procent. TV tappade en del under 2001 och 2002 men har tagit igen detta. Sedan 2000 har TV ökat med 19 procent.

I den senaste prognosen från IRM förväntas internet gå om TV under 2008. Enligt prognosen kommer internet att öka med 23 procent under 2008, samtidigt kommer TV endast att öka med 2 procent.

1 thought on “Internetannonseringen ökade 36 procent under 2007”

Leave a Reply