Internetannonseringen upp 20 procent

Internetannonseringen ökar med 20 procent jämfört med tredje kvartalet 2007, enligt den senaste pressreleasen från IRM. Av hela mediekakan, som omsatte 6,9 miljarder under kvartal 3,  svarar internet för 16,3 procent. Även TV-reklamen ökar (upp 5 procent) och står för 14 procent av medieinvesteringarna.

Totalt ökade medieinvesteringarna med 2,2 procent under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol.

medieinvesteringar kvartal 3 2008

Dagspressens andel av mediekakan är 27,5 procent. Under kvartal 3 förra året var andeln 29,2 procent. Det är framför allt storstadspressen som minskar. Under det tredje kvartalet tappade storstadspressen hela 12 procent.

Leave a Reply