Mobil större än fast telefoni i UK

Under 2007 var mobiltelefonin större än fasta telefonin för första gången i Storbritannien. En ökning från 89 procent 2006 till 92 procent 2007, enligt Ofcom, Office of Communications. Andelen hushåll som endast har tillgång till mobiltelefon har fördubblats från 2000 (5 procent) till 2007 (10 procent).

fast och mobiltelefon

I Ofcoms siffror har Italien den största penetrationen av mobiltelefoni (antal abonnemang per person) på 139 procent. Storbritannien hamnar tvåa (117 procent) och Sverige trea (114 procent).Siffrorna visar alltså att antalet mobilabonnemang överstiger befolkningen. Värt att notera är den kraftiga tillväxten i Ryssland, upp från 25 procent till 106 procent.

Mobiltelefon penetration

Leave a Reply