Sju av tio tonåringar använder IM mer än e-mail. Och IM i mobilen växer.

Fler använder Instant-messaging (IM) i mobilen, speciellt tonåringar. Enligt AP-AOL Instant Messaging Trends Survey så använder var fjärde (25 procent) IM i mobilen och bland tonåringar är det en tredjedel (32 procent).

Den totala användningen av IM ökar. Tre fjärdedelar av de vuxna säger att de sänder mer IM än e-mail. Bland tonåringarna är föhållandet det omvända; hela 70 procent säger at de använder IM mer än e-mail. Möjligheterna till IM ökar också genom de sociala nätverken.

e-mail och IM bland vuxna tonåringar

IM är inte bara populärt i hemmen och i mobilen: mer än var fjärde (27 procent) säger att de använder IM på jobbet. Och hälften av de som använder IM på jobbet tycker att de är produktiva (en ökning med 25 procent sedan förra året).

Intäkterna globalt från all typ av mobila meddelande förutspås överstiga 100 miljarder USD år 2010, enligt Frost & Sullivan. Och det är Mobile IM som förväntas öka mest.

intäkter mobila meddelandetjänster globalt

1 thought on “Sju av tio tonåringar använder IM mer än e-mail. Och IM i mobilen växer.”

Leave a Reply