Sociala nätverk i Storbritannien, Tyskland och Frankrike

Jupiter Research har tittat på hur användningen av sociala nätverk ser ut i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Mellan 2006 och 2007 växte antalet användare snabbt. Till stor del beroende på att MySpace släppte lokala versioner från 2006 och att Facebook öppnade upp för fler än studenter i september 2006.

I september 2008 uppgav 16 procent av internetanvändarna i Storbritannien, Tyskland och Frankrike att de besöker ett socialt nätverk dagligen.

Även om fler äldre börjat använda sociala nätverkssajter så är publiken fortfarande ung. 45 procent av de som använder sociala nätverk minst en gång i veckan är i åldern 15-24 år. 28 procent är i åldern 25-34 år och drygt en fjärdedel (27 procent) är 35 år eller äldre.

social networks user by age europe


Facebook dominerar bland användarna av sociala nätverk i Storbritannien (70 procent) och Frankrike (60 procent). Tyskland skiljer sig betydligt och här har Facebook endast en penetration på 17 procent. Den inhemska StudiVZ har lyckats bra med bland universitetsstuderande.

penetration sociala nätverk europa

Åldersmässigt har Facebook lyckats nå en något bredare publik än MySpace. 62 procent av Facebookanvändarna i Storbritannien, Tyskland och Frankrike är 25 år eller äldre. För MySpace är motsvarande andel 53 procent.

Skillnaden är tydligast bland användare i åldern 25-34 år. Av Facebooks användare är drygt en tredjedel (36 procent) i åldern 25-34 år. Bland MySpace-användarna är endast en femtedel (20 procent) i åldern 25-34 år.

facebook och MySpace åldersgrupper

Leave a Reply