sourze

Mindpark ny delägare i Sourze

Pressmeddelande 2007-12-20 Mindpark går in som delägare i nättidningen Sourze. Tidningen, som skrivs av sina läsare och drivs av privata entreprenörer, får därmed in några av Sveriges största medieföretag i ägargruppen. – Sourze är ledande på ett medieområde i stark tillväxt. Vi ska bidra med kraft och kompetens för att vidareutveckla en redan mycket god … Read more